Які сертифікати потрібні для вступу до СНУ імені Лесі Українки
Актуально

Які сертифікати потрібні для вступу до СНУ імені Лесі Українки

27 травня 2020, 12:05
0
0
Сподобалось?
0

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, який є найбільшим закладом вищої освіти у Волинській області, очікує своїх студентів на основі повної загальної середньої освіти.

БАКАЛАВР

Медико-біологічний факультет

Декан ​Степанюк Ярослав Васильович
тел. +380501571414,
Stepanyuk. Yaroslav@eenu.edu.ua

Cпеціальність 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», освітня програма «Біологія, природознавство, здоров’я людини».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) хімія або математика.

Спеціальність 014 «Середня освіта (Природничі науки)», освітня програма «Середня освіта. Природничі науки».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) хімія або географія, або фізика.

Спеціальність 091 «Біологія», освітні програми: «Біологія» та «Лабораторна діагностика».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) хімія або математика, або іноземна мова.

Спеціальність 205 «Лісове господарство», освітня програма «Лісове господарство».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) хімія або біологія.

Географічний факультет

Декан ​Барський Юрій Миколайович
тел. +380958833177, geosocial@eenu.edu.ua

Спеціальність 014 «Середня освіта (Географія)», освітня програма «Середня освіта. Географія. Економіка».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) географія; 3) математика або іноземна мова.

Спеціальність 103 «Науки про Землю», освітня програма «Гідрологія».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або географія.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) біологія або географія.

Спеціальність 106 «Географія», освітня програма «Географія».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) географія; 3) математика або іноземна мова.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) біологія або географія.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Геодезія та землеустрій».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) географія або історія України.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або математика.

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) іноземна мова; 3) географія або математика.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або математика.

Спеціальність 242 «Туризм», освітня програма «Туризм».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:
1) українська мова та література; 2) іноземна мова; 3) географія або математика.

Предмети ЗНО відразу на платну форму: 1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або біологія.

Факультет економіки та управління

Декан ​Ліпич Любов Григорівна
тел. +380954541609, Lipych.Liubov@eenu.edu.ua

Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Аналітична економіка».

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит».

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування».

Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент».

Спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг».

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) іноземна мова або географія.

Факультет іноземної філології

Декан ​Макарук Лариса Леонідівна
тел. +380501763414, +380977519850,
laryssa_makaruk@eenu.edu.ua

Спеціальність 014 «Середня освіта (Англійська мова і література)», освітня програма «Середня освіта. Англійська мова».

Спеціальність 014 «Середня освіта (Німецька мова і література)», освітня програма «Середня освіта. Німецька мова».

Спеціальність 035 «Філологія (Германські мови та літератури)», освітня програма «Мова і література (англійська). Переклад».

Спеціальність 035 «Філологія (Германські мови та літератури)», освітня програма «Мова і література (німецька). Переклад».

Спеціальність 035 «Філологія (Романські мови та літератури)», освітня програма «Мова і література (французька). Переклад».

Спеціальність 035 «Філологія (Прикладна лінгвістика)», освітня програма «Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) іноземна мова; 3) історія України або географія.

Навчально-науковий фізико-технологічний інститут

Декан ​Мирончук Галина Леонідівна
тел. +380996468617, Myronchuk.Halyna@eenu.edu.ua

Спеціальність 014 «Середня освіта (Фізика)», освітня програма «Середня освіта. Фізика».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова, або біологія.

Спеціальність 104 «Фізика та астрономія», освітня програма «Фізика та астрономія».

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», освітня програма «Прикладна фізика та наноматеріали».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова.

Факультет інформаційних технологій і математики

Декан Яцюк​ Світлана Миколаївна
тел. +380507616380, Yatsyuk.Svitlana@eenu.edu.ua

Спеціальність 014 «Середня освіта (Математика)», освітня програма «Середня освіта. Математика».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова, або географія.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) біологія або історія України.

Спеціальність 014 «Середня освіта (Інформатика)», освітня програма «Середня освіта. Інформатика».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова, або географія.

Спеціальність 111 «Математика», освітня програма «Математика».

Спеціальність 113 «Прикладна математика», освітня програма «Прикладна математика».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) історія України або географія.

Факультет історії, політології та національної безпеки

Декан ​Ярош Ярослав Богданович
тел. +380679017372, Yarosh.Yaroslav@eenu.edu.ua

Спеціальність 014 «Середня освіта (Історія)», освітня програма «Середня освіта. Історія, правознавство».

Спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», освітня програма «Музейний менеджмент, культурний туризм».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) іноземна мова або географія.

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітня програма «Документаційне забезпечення, управління та інформаційно–аналітична діяльність».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) математика або іноземна мова.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або біологія.

Спеціальність 032 «Історія та археологія», освітні програми: «Історія, європеїстика, археологія», «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або іноземна мова.

Спеціальність 033 «Філософія», освітня програма «Філософія, суспільствознавство».

Спеціальність 052 «Політологія», освітня програма «Політологія та державне управління».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) математика або іноземна мова.

Предмети ЗНО відразу на платну форму спеціальності 052 «Політологія» освітньої програми «Політологія та державне управління»:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або біологія.

Спеціальність 125 «Кібербезпека», освітня програма «Інформаційна безпека».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова.

Спеціальність 251 «Державна безпека», освітня програма «Державна безпека».

Предмети ЗНО на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) творчий конкурс.

Предмети ЗНО на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або іноземна мова.

Факультет культури і мистецтв

Декан ​Охманюк Віталій Федорович
тел. +380505646275, ohmanyuk.vitalij@eenu.edu.ua

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України або хімія; 3) творчий конкурс.

Спеціальність 024 «Хореографія», освітня програма «Хореографія».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України або біологія; 3) творчий конкурс.

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво», освітня програма «Музичне мистецтво».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України або математика; 3) творчий конкурс.

Спеціальність 034 «Культурологія», освітня програма «Культурологія».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) іноземна мова або географія.

Факультет міжнародних відносин

Декан ​Федонюк Сергій Валентинович
тел. +380504380900, sergii.fedoniuk@eenu.edu.ua

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація та суспільні комунікації».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) іноземна мова; 3) історія України або математика.

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», освітні програми: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) іноземна мова; 3) географія або математика.

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

Декан ​Антонюк Володимир Зіновійович
тел. +380507358428, Antonuk.Volodymyr@eenu.edu.ua

Спеціальність 012 «Дошкільна освіта», освітня програма «Дошкільна освіта».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) математика або біологія.

Спеціальність 013 «Початкова освіта», освітня програма «Початкова освіта».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) історія України або біологія.

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта (Олігофрено–педагогіка)», освітня програма «Корекційна психопедагогіка та логопедія».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) історія України або іноземна мова.

Спеціальність 231 «Соціальна робота», освітня програма «Соціальна педагогіка, соціально–виховна робота».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) математика або іноземна мова.

Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення», освітня програма «Соціальне забезпечення».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) математика або географія.

Факультет психології та соціології

Декан ​Дучимінська Тамара Іванівна
тел. +380509676658, Duchiminska.Tamara@eenu.edu.ua

Спеціальність 053 «Психологія», освітні програми: «Психологія», «Практична психологія».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) іноземна мова або біологія.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) математика або історія України.

Спеціальність 054 «Соціологія», освітня програма «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) історія України або іноземна мова.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або іноземна мова.

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я

Декан ​Пантік Василь Васильович
тел. +380503381099, Pantik.Vasil@eenu.edu.ua

Спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична культура)», освітня програма «Середня освіта. Фізична культура».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) історія України або географія.

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», освітня програма «Фізична культура і спорт».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) творчий конкурс.

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітня програма «Фізична терапія. Ерготерапія».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) біологія або хімія; 3) фізика або математика.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або іноземна мова.

Факультет філології та журналістики

Декан ​Лавринович Лілія Богданівна
тел. +380502941627, lavrinovich.liliya@eenu.edu.ua

Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)», освітня програма «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або іноземна мова.

Спеціальність 014 «Середня освіта (Польська мова і література)», освітня програма «Середня освіта. Польська мова».

Спеціальність 035 «Філологія (Українська мова та література)», освітня програма «Українська мова та література. Світова література».

Спеціальність 035 «Філологія (Слов’янські мови та літератури)», освітня програма «Мова та література (польська). Переклад».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) іноземна мова; 3) географія або історія України.

Спеціальність 061 «Журналістика», освітня програма «Журналістика і міжкультурна комунікація».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) математика або іноземна мова.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) географія або біологія.

Факультет хімії, екології та фармації

Декан ​Марушко Лариса Петрівна
тел. +380956508793, marushko.larissa@eenu.edu.ua

Спеціальність 014 «Середня освіта (Хімія)», освітня програма «Середня освіта. Хімія».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) хімія; 3) біологія або математика.

Спеціальність 101 «Екологія», освітня програма «Екологія».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) хімія або математика, або географія.

Спеціальність 102 «Хімія», освітня програма «Хімія».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) хімія; 3) математика або іноземна мова

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології та інженерія».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) математика; 3) хімія або біологія, або фізика.

Юридичний факультет

Декан — ​Демчук Антон Михайлович
тел. +380995270280, Demchuk.Anton@eenu.edu.ua

Спеціальність 081 «Право», освітня програма «Право».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) історія України; 3) математика або іноземна мова.

На основі повної загальної середньої освіти

МАГІСТР

Факультет хімії, екології та фармації

Декан ​Марушко Лариса Петрівна
тел. +380956508793, marushko.larissa@eenu.edu.ua

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Фармація».

Предмети ЗНО:

1) українська мова та література; 2) біологія або хімія; 3) фізика або математика

Медико-біологічний факультет

Декан ​Степанюк Ярослав Васильович
тел. +380501571414, Stepanyuk.Yaroslav@eenu.edu.ua

Спеціальність 222 «Медицина», освітня програма «Медицина».

Предмети ЗНО на державну або платну форму:

1) українська мова та література; 2) біологія або хімія; 3) математика або фізика.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) математика або фізика.

Предмети ЗНО відразу на платну форму:

1) українська мова та література; 2) біологія; 3) фізика або хімія.

Відповідно до наказу МОН України № 148-л від 12.07.2017 р. освітня діяльність у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти


Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!

Читайте також

Увага! Коментарі відсутні! Прокоментуйте першим...

Ваш коментар

Ви погоджуєтесь з правилами коментування.
Реєстрація Вхід
Забули пароль?
Реєстрація Вхід
На ваш E-mail буде відправлено лист з інструкцією
Реєстрація Вхід
Зареєструватися