Якісна педагогічна освіта: традиції та інновації
Актуально

Якісна педагогічна освіта: традиції та інновації

24 червня 2020, 17:22
0
0
Сподобалось?
0

Сьогодні освітяни активно обговорюють те, якою повинна бути освіта в майбутньому, що варто докорінно змінити, а що традиційно важливе та незмінне. Центральною постаттю залишається вчитель, як перший наставник, який вміє не лише організувати процес навчання, а й розвинути інтерес та допитливість у дитини, навчити працювати в команді, ефективно комунікувати, зосереджуватися на меті й критично мислити.

Сучасна молодь, обираючи професію, дедалі більше усвідомлює важливість самореалізації, працевлаштування та соціального захисту. Цим переймалася свого часу і студентка 5 курсу факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Маргарита Тихонова: «Скільки себе пам’ятаю, то на питання: «Ким ти хочеш стати?», незмінно відповідала – вчителем! Після завершення школи, не вагаючись, вирішила вступати до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на спеціальність «Початкова освіта». Знала, що в рідному місті реалізую себе якнайкраще».


Саме на підготовку вчителів нової генерації, мобільних та інноваційних, здатних поєднувати кращі традиції педагогіки та альтернативні її тенденції, спрямована діяльність факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Тут студенти отримують ґрунтовні знання з теорії та методики навчання, виховання, інклюзивної освіти, сімейної, соціальної та спеціальної педагогіки, логопедії, профілактики, соціально-правового супроводу сім’ї та соціального забезпечення населення. У перспективі це дозволить набути необхідні фахові компетентності, успішно працевлаштуватись за соціально захищеною спеціальністю, бути конкурентоздатним. Оскільки впродовж останніх років спостерігається тенденція зростання популярності педагогічних спеціальностей, факультет отримує велику кількість бюджетних місць.

Студентка 4 курсу Маргарита Шозда: «Для мене вступ до університету – це стартова платформа для саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації. Від початку ми брали активну участь у різних наукових і виховних заходах. До ініціативи кожного з нас дослухалися. Були всі умови, щоб реалізовувати свої здібності та інтереси. Факультет пропонує багато можливостей: закордонні поїздки, програми, заходи... Я знала, що кожне моє починання підтримають».

Факультет пропонує здобути освіту за низкою перспективних та необхідних спеціальностей.

Зокрема за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» здійснюється підготовка вихователів закладу дошкільної освіти, вихователів дітей раннього та дошкільного віку в інтернатному закладі (дитячому санаторії), вихователів дітей раннього і дошкільного віку в сім’ї (гувернерів); вихователів дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку, методистів ЗДО та інших фахівців з дошкільної освіти. Випускники-магістри займають посади керівників підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, директорів закладів дошкільної освіти, завідувачів відділу (у складі управління освітою), директорів (завідувачів) ЗДО, менеджерів (управителів) систем якості; методистів з дошкільного виховання, вихователів-методистів, інспекторів з дошкільного виховання.

Випускники спеціальності 013 «Початкова освіта» працюють у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, державних органах управління освітою на посадах: учитель початкової школи; вчитель початкової школи з правом викладання англійської мови в початковій школі або з правом викладання інформатики в початковій школі, педагог-організатор, вихователь, заступник директора з виховної роботи, методист тощо.

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта» дає можливість працевлаштуватись на посадах: корекційного психопедагога (олігофренопедагога) спеціальних закладів освіти; вчителя-дефектолога навчально-реабілітаційного центру для дітей з інтелектуальними порушеннями; вчителя-логопеда; вихователя спеціальних та інклюзивних груп; учителя початкових класів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку; асистента вчителя (вихователя) закладів дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Спеціальність 231 «Соціальне забезпечення» гарантує працевлаштування: у державних установах та недержавних пенсійних фондах, приватних страхових компаніях, міжнародних грантових та волонтерських організаціях.

Випускники спеціальності 232 «Соціальна робота» працюють у державній сфері: адміністративному секторі (керуванні соціальною сферою), соціальних організаціях і службах (службах соціальної підтримки населення, службах зайнятості, державних пенсійних фондах, реабілітаційних, кризових і консультативних центрах); у державних структурах, які здійснюють поряд з основною діяльністю соціальну роботу з окремими групами населення (у МВС, пенітенціарних закладах, армії, охороні здоров’я, утворенні й ін.); у недержавній сфері та неурядових організаціях.

Професія вчителя спонукає до постійного розвитку. З цією метою на факультеті успішно запроваджено низку сертифікатних курсів, де можна отримати додаткову спеціалізацію за напрямами: «Родинне виховання і гувернерство», «Ораторське мистецтво», «Анімаційна діяльність», «Інтегрована позакласна робота з інформатики у початковій школі», «Організація інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах».

У рамках угоди про співпрацю між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові з 1 вересня 2018 р. для студентів-бакалаврів спеціальності «Соціальна робота» успішно діє програма «Подвійний диплом». Тож студенти отримують можливість паралельно і безоплатно навчатися за узгодженими навчальними планами та отримати дипломи обох закладів вищої освіти України та Польщі.

Учасниця програми, студентка 3 курсу Катерина Кравчук поділилася враженнями: «Я завжди хотіла навчатись за кордоном та перейняти досвід інших країн, тому для мене це стало можливістю. Умови в гуртожитку були чудові, без труднощів добирались на заняття. Я мала змогу безкоштовно відвідувати курси польської мови і здобула диплом рівня А2. Вважаю, що «Подвійний диплом» – це хороша можливість для розвитку. Я познайомилась з чудовими людьми, здобула досвід та паралельно отримаю польський диплом. Задоволена навчанням і рекомендую всім».

Окрім того, з цієї ж спеціальності «Соціальна робота» паралельно діє «Програма академічного студентського обміну» між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Природничо-Гуманітарним університетом Яна Длугоша в Ченстохові, Поморською академією в Слупську.

Прагнучи постійно вдосконалювати якість підготовки фахівців, сприяти всебічному розвитку творчих здібностей та інноваційного мислення студентів, на факультеті організовано проєкт «Літня педагогічна школа». Основою діяльності Школи є намагання наповнити освітній процес не лише теорією, а й різноманітними творчими справами з обов’язковим нестандартним підходом. Кращі студенти отримують змогу впродовж літа працювати у закладах оздоровлення та відпочинку області та України.

Студенти факультету протягом навчання проходять практику в закладах дошкільної освіти м. Луцька та Волинської області, найкращих закладах загальної середньої освіти, що входять до рейтингу ТОП–200 шкіл України: луцьких гімназіях № 4, 18, 21, НВК № 9 та ін. Відтак укладаються довготривалі угоди з найсучаснішими базами практик, розробляються актуальні програми їх проходження студентами. Як результат – випускники отримують неоціненний досвід практичної діяльності з дітьми раннього, дошкільного та підліткового віку, глибше осмислюють здобуті під час навчання знання, виробляють висланий творчий підхід.

Освітній процес та практичну підготовку на факультеті забезпечують досвідчені викладачі, серед яких: 5 докторів наук, 49 кандидатів наук. На факультеті працює дві науково-дослідні лабораторії – «Педагогічної компаративістики» та «Спеціальної та інклюзивної освіти». Робота з обдарованою молоддю посідає пріоритетне місце в житті факультету: студенти факультету є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, відзначені багатьма дипломами за наукові доробки, долучаються до роботи різноманітних проєктів, громадських молодіжних організацій.

Справжній педагог, на думку студентки 5 курсу Маргарити Тихонової, – «це не лише джерело знань, а й мотиватор розвитку і активної діяльності. Мої п’ять років (зараз навчаюсь у магістратурі) – це сотні лекційних годин і практичних занять, більше десяти різних шкіл з учнями (спостереження, практика, асистентська робота в інклюзивному просторі), чотири авторські зошити ( за якими сьогодні працюють близько 200 вчителів усієї України) та одна наукова робота, належна підготовка».

Наші переваги:

  • - велика кількість місць державного замовлення;
  • - соціально захищена та конкурентоздатна професія на ринку праці;
  • - одноразова грошова допомога (10000 грн.) випускникам-державникам, які укладуть угоду про працевлаштування на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх чи професійно-технічних навчальних закладах до 30 вересня 2020 р.;
  • - можливість самоудосконалення на сертифікатних курсах;
  • - паралельне і безоплатне навчання та отримання дипломів обох закладів вищої освіти України та Польщі (спеціальність «Соціальна робота»);
  • - можливість набути практичні навички під час навчання;
  • - отримання цінних знань для побудови сімейних стосунків, виховання майбутніх дітей.

Якісна державна освіта, сповнені незабутніми враженнями студентські роки, професійний досвід й безліч здобутків чекають на Вас на факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи.

Відповідно до наказу МОН України № 148-л від 12.07.2017 р. освітня діяльність у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Координати декана факультету

Володимира Антонюка:

тел.: +380507358428;

Antonuk.Volodymyr@eenu.edu.ua.


Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!

Читайте також

Увага! Коментарі відсутні! Прокоментуйте першим...

Ваш коментар

Ви погоджуєтесь з правилами коментування.
Реєстрація Вхід
Забули пароль?
Реєстрація Вхід
На ваш E-mail буде відправлено лист з інструкцією
Реєстрація Вхід
Зареєструватися