Цінність історичної освіти – факультет історії, політології та національної безпеки
Актуально

Цінність історичної освіти – факультет історії, політології та національної безпеки

16 липня 2020, 11:31
0
0
Сподобалось?
0

Факультет історії, політології та національної безпеки пройшов тривалий якісний процес становлення, починаючи від 1940 року, коли був створений ще вчительський інститут у м. Луцьку. Зміна багатьох поколінь викладачів та студентів сформували стійкі традиції професіоналізму, відповідальності і гордості за свій факультет, які передаються із покоління в покоління. Недарма сьогодні на факультеті із 54 штатних науково-педагогічних працівників 20 є докторами наук і професорами,

32 – кандидатами наук та доцентами, що у відсотковому еквіваленті є найбільшим серед усіх інших факультетів університету. Освітня діяльність тут здійснюється із 7 спеціальностей за 9 освітніми програмами.

Навчатись на всіх спеціальностях факультету можна як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб й здобути вищу освіту за рівнями бакалавра та магістра. Щороку кращі студенти факультету за програмою обміну посеместрово навчаються у Поморській академії у м. Слупську (Республіка Польща). Крім цього, є можливість для стажування та участі в різних стипендіальних програмах, зокрема в Університеті Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Республіка Польща).

Сотні кращих випускників стали відомими в Україні вченими, громадськими діячами, політиками, депутатами Верховної Ради та органів місцевого самоврядування, очільниками СБУ і МВС, керівниками обласних та районних адміністрацій, менеджерами закладів культури, мистецтва та освіти, а результати їх праці отримали загальнодержавне визнання. Згадує Ігор Гузь – депутат Верховної Ради України, випускник факультету 2004 р.: «Мій шлях у політику розпочався саме під час навчання на історичному факультеті, що став тим середовищем, яке дозволило отримати необхідні знання, мотивацію, практику та побратимів зі студентської лави, із якими ми працюємо в команді до сьогодні. Політологія як спеціальність є справді перспективною і затребуваною. І це доводить досвід мій та моїх колег, які навчалися тут у різні роки. Отримані навички дозволяють розуміти процеси, що відбуваються у міжнародній політиці, у державі і в кожній окремій громаді. Тому випускники факультету мають усі можливості, щоб ці процеси очолювати і ставати лідерами. Я щиро вболіваю за те, щоб у Луцьку була сильна школа політології, щоб це було правильне середовище для формування нової політичної еліти, яка потужно представлятиме Волинь та Україну».

Це єдиний факультет історичного профілю в Україні, який має власний окремий навчальний корпус у затишному центрі міста і навіть іменну зупинку громадського транспорту. У навчальному корпусі факультету є не лише сучасні аудиторії, обладнані комп’ютерною технікою, два музеї, а й актовий та конференційний зали.

Отримання витребуваних, сучасних та ґрунтовних знань відбувається паралельно із залученням студентів до науково-дослідної роботи у різноманітних формах: проведення наукових семінарів, симпозіумів та конференцій за участю студентів, стимулювання досягнень їх наукової роботи під час призначення додаткових стипендій за академічні показники, регулярна участь студентів факультету у всеукраїнських та регіональних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Крім цього, на факультеті працює Студентське наукове товариство, яке допомагає комплексно залучати студентів до науково-дослідної роботи, впроваджувати її результати в навчальний процес, збагачуючи зміст семінарських робіт, виробничих практик. Саме це сприяє розвитку самостійного наукового мислення і креативних здібностей. Впродовж багатьох років діє аспірантура.

На факультеті діє студентська рада, яка організовує громадські позааудиторні заходи, дозвілля та відпочинок студентів. За її активної участі проводяться збори першокурсників, святкові заходи, концерти, змагання, творчі конкурси, впроваджуються волонтерські ініціативи та ін.

Теоретичні знання студенти закріплюють під час проходження навчальних та виробничих практик відповідно до обраних ними спеціальностей.

Під час навчання до четверті запропонованих навчальних дисциплін студент зможе обирати самостійно.

Катерина Баран – голова студентської ради факультету: «Я часто кажу «мій історичний». Займенник «мій» найчастіше вживають щодо речей, які викликають приємні емоції. Наш факультет є кузнею інтелектуальної еліти не лише Волині. На спеціальності «Історія» ми вчимося розуміти суспільні процеси, критично мислити, аналізувати факти. Повірте, дуже важливо мати такі навички в інформаційному суспільстві. Звісно, що для належних результатів потрібно докласти зусиль, але завдяки колективу факультету навчання буде лише в радість».

Сьогодні як ніколи питання нашої минувшини є злободенними та актуальними. Саме факультет історії, політології та національної безпеки здійснює багаторічну фахову підготовку таких спеціалістів. Історія – свідок часу, вчитель життя. Історія ніколи не вимагає, щоб її знали, але завжди карає за її незнання. В дійсності історія – це не про «вчора», а про «сьогодні». Лише історик, проаналізувавши минуле, може спрогнозувати майбутнє.

Мирослава Бродисюк – студентка спеціальності «Історія та археологія»: «Історичний факультет – це навчання, обійми і дружба... Це барабанний ритм громадського життя... Обирайте професію за практичністю і покликом серця, адже історія – це не просто книги й конспекти, це ще й громадська діяльність, перспектива повної самореалізації, дружній колектив науковців та студентів. Наш факультет дає тобі 100 % можливостей, як їх використаєш, залежить лише від тебе! І обіцяю: на лекціях наших викладачів ви точно не нудьгуватимете!»

Стати креативним істориком, тобто зверненим у минуле пророком, ви зможете, вступивши на такі спеціальності:

Спеціальність 032 Історія та археологія (освітня програма «Історія, європеїстика, археологія»). Тут готують фахових істориків з поглибленим вивченням давньої, середньовічної, нової та новітньої історії України, історії Європи; археологів; науковців-дослідників історичних процесів, аналітиків та експертів із суспільних та культурних процесів; наукових співробітників архівних та музейних установ.

Перспективи працевлаштування: в закладах вищої та середньої освіти, в археологічних службах, установах, що ініціюють наукові експедиції, спеціальних навчальних установах, органах місцевого самоврядування, інституціях публічної історії, туристичному бізнесі та рекламних агенціях; інституціях, що популяризують культурну спадщину.

Освітня програма «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство» готує істориків, археологів, експертів з питань культури і туризму, екскурсоводів, менеджерів екскурсійних турів, управлінців освітньої та туристичної галузі.

Перспективи працевлаштування: в закладах вищої та середньої освіти, науково-дослідних установах, в галузі історичного туризму, музейних установах, інституціях охорони та популяризації культурної спадщини, туристичній сфері, музейних установах, історико-архітектурних заповідниках, у сфері екскурсійної діяльності.

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія) (освітня програма «Середня освіта, історія, правознавство») передбачає підготовку вчителів історії та правознавства, педагогів-організаторів, управлінців системи освіти, викладачів системи вищої освіти, працівників органів правоохоронних структур.

Перспективи працевлаштування: в загальноосвітніх середніх та середніх спеціальних навчальних закладах, правоохоронних структурах, органах управління закладами освіти, в закладах вищої освіти та приватних підприємствах.

Про політику та політичну науку людство розмірковує століттями, проте саме сьогодні, у світі фейків та політичних маніпуляцій життєво необхідно не піддаватись масовим провокаціям, оманливій пропаганді, навчитись мислити аналітично та раціонально. Адже як сказав Піфагор: «Однаково небезпечно давати божевільним меч, а безчесним – владу». І якщо політика є мистецтвом можливого, то все наше життя – політика.

Антон Бугайчук – випускник історичного факультету 2017 р., журналіст, політичний аналітик Центру журналістських розслідувань «Сила правди»: «Історичний факультет допоміг мені визначити своє майбутнє, здобути знання й підтримку у професійному формуванні. Переконаний, що поєднання історії та політології, яке тут присутнє, дозволяє глибше зрозуміти контекст того, звідки ми прийшли і куди рухаємося. Набуті тут знання дають упевненість і компетентність у тому , що ти робиш. Я насправді дуже вдячний викладачам, із якими ми разом пройшли цей шлях. Найбільше подобається те, що вони завжди розуміли реальні очікування від професії, спрямовували мене в реальне русло суспільного життя, заохочували наукову «опозицію» студентських переконань. Тому я гордий і щасливий, що є випускником історичного факультету».

Звісно, можна не цікавитись і не займатись політикою, але будьте певні, що політика точно займається вами. Саме політичний аналітик здатен збагнути політичні проблеми, побачити можливості їх вирішення. Одним з найперспективніших та новим є напрям державної безпеки, особливо в нинішніх умовах гібридної війни проти нашої держави. Оволодіти цим «мистецтвом можливого» можна на спеціальностях, які забезпечує кафедра політології, управління та державної безпеки.

Спеціальність 052 Політологія (освітня програма «Політологія, зв’язки з громадськістю (PR)») передбачає підготовку політологів, політтехнологів, політичних консультантів, фахівців із зв’язків з громадськістю, політичних аналітиків і консультантів, науковців у сфері політики, політичних експертів та оглядачів, працівників мас-медіа, спеціалістів у галузі політичної реклами та іміджмейкерів.

Перспективи працевлаштування: в органах виконавчої та законодавчої влади (обласні, районні державні адміністрації), місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради), політичних партіях, громадських організаціях, аналітичних центрах, засобах масової інформації.

Освітня програма «Політологія та державне управління» зосереджена на підготовці фахових політологів у сфері державного управління та місцевого самоврядування, посадових осіб органів виконавчої та законодавчої влади, управлінців та адміністраторів громадсько-політичних організацій.

Перспективи працевлаштування: в органах влади та місцевого самоврядування, політичних партіях та громадських організаціях.

Спеціальність 251 Державна безпека (освітня програма «Державна безпека») передбачає фаховий вишкіл спеціалістів у сфері державної безпеки, аналітиків з питань національної безпеки, спеціалістів антикризового управління та систем безпеки.

Перспективи працевлаштування: в силових та спеціальних структурах, антикорупційних органах, центрах антикризового управління, аналітичних установах, органах державної влади.

Відомо, що хто володіє інформацією, той володіє всім світом. Завданням спеціаліста з інформаційно-аналітичної діяльності є дослідження стану динаміки інформаційних процесів, збір, опрацювання та збереження інформаційних відомостей, аналіз медійних потоків, статистичне опрацювання інформації.

Все людське буття сконцентровано в архівах та бібліотеках. Тому, хто хоче бути «у центрі» суспільного поступу, необхідно обрати одну зі спеціальностей кафедри «Музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності».

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітня програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність») спрямована на підготовку фахівців з інформаційної діяльності, документознавців, менеджерів інформаційно-аналітичних структур, спеціалістів з інформаційного забезпечення управління, кадрової служби, референтів, фахівців архівної та бібліотечної справи, офіс-менеджерів, державних службовців, прес-секретарів.

Перспективи працевлаштування: в державних, відомчих та галузевих архівах, бібліотеках, архівних відділах владних структур та приватних організацій, в органах влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних установах, бізнес-структурах.

Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (освітня програма «Музейний менеджмент, культурний туризм») передбачає підготовку менеджерів з туризму та музейної діяльності, організаторів екскурсійних турів та виставкової діяльності, наукових співробітників музейних установ, консультантів з надання туристичних послуг та спеціалістів з питань культури та туризму у засобах масової інформації.

Перспективи працевлаштування: в обласних центрах охорони та збереження пам’яток історії та культури, в системі організації та управління міжнародним та вітчизняним туризмом, музейних закладах, екскурсійною діяльністю, історико-культурних заповідниках, галереях, мистецьких центрах, антикварних та букіністичних салонах.

Філософією називають не саму мудрість, а любов до мудрості. Людина створена для філософії, навіть якщо вона цього не помічає. Людство тисячоліттями намагається відповісти на одвічні питання власного буття. Обравши спеціальність «Філософія», отримавши змогу пояснити світ, отримаєте змогу його змінювати разом із собою на краще, адже сам процес вивчення філософії дає безцінні результати.

Спеціальність 033 Філософія (освітня програма «Філософія, суспільствознавство») передбачає підготовку філософів, суспільних аналітиків, фахівців у галузі соціально-політичних та релігійних процесів, експертів у сфері гуманітарної діяльності.

Перспективи працевлаштування: в навчальних закладах освіти, центрах соціальної діагностики та прогнозування, у сфері освітньої діяльності, культурно-гуманітарних програмах і проєктах.

Тож зробіть правильний вибір, отримайте завжди витребувану та сучасну освіту. Впродовж навчання на Вас чекає яскраве, насичене враженнями та подіями студентське життя!

Відповідно до наказу МОН України № 148-л від 12.07.2017 р. освітня діяльність у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Приєднуйтесь до дружнього колективу історичної спільноти! Якщо виникатимуть питання, телефонуйте деканові факультету професору

Ярошу Ярославу Богдановичу: +380668742774;

Yarosh.Yaroslav@eenu.edu.ua;

чи за номерами: 80332246457, 80332248352.


Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!

Читайте також

Увага! Коментарі відсутні! Прокоментуйте першим...

Ваш коментар

Ви погоджуєтесь з правилами коментування.
Реєстрація Вхід
Забули пароль?
Реєстрація Вхід
На ваш E-mail буде відправлено лист з інструкцією
Реєстрація Вхід
Зареєструватися