Географічний факультет відкриє тобі світ та розкриє тебе світові
Актуально

Географічний факультет відкриє тобі світ та розкриє тебе світові

11 червня 2020, 10:51
0
1
Сподобалось?
1

В освітніх рекомендаціях ЮНЕСКО географія у XXI столітті названа серед чотирьох ключових основоположних сфер знань. Вирішення більшості проблем у сфері збереження довкілля, людського розвитку, сталого споживання, туризму, міжкультурної інтеграції, економічних та соціальних процесів конкретних територій, явищ і процесів в межах геопростору – все це має географічний вимір. А тому сьогодні як ніколи актуальними і затребуваними є як прикладні, так і науково-дослідні спеціальності, кваліфікації та професії, пов’язані і дотичні до географії.

Географічний факультет Університету Лесі Українки є одним з провідних навчальних центрів з підготовки фахівців високого рівня кваліфікації, які готують бакалаврів і магістрів за спеціальностями та освітніми програмами «Науки про Землю. Гідрологія», «Середня освіта. Географія. Економіка», «Фізична географія», «Економічна та соціальна географія», «Геодезія та землеустрій», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа». Тут можна здобути якісну освіту за найвищими стандартами, ґрунтовану на інноваційних навчальних підходах та сучасних методах викладання. Це забезпечить студентові (майбутньому практику чи науковцю) умови для успішної самореалізації, вигідні переваги на ринку праці, допоможе динамічно інтегруватися з огляду на злободенні зміни суспільних процесів. Сучасна географія – наука вже далеко не описова, а конструктивна, спрямована на вирішення конкретних проблем галузь.

Традиції факультету, які активно підтримуються, розвиваються та трансформуються під впливом новітніх технологій, спрямовані на задоволення потреб і вимог студента. Доступна освіта з прозорою та зрозумілою системою викладання, належна матеріальна база сприяють тому, що географічний факультет на сьогодні є одним із тих, які найбільш динамічно розвиваються. На факультеті функціонує чотири кафедри, навчальна лабораторія і геологічний музей. Науково-педагогічний потенціал факультету забезпечують 6 докторів наук, професорів, 35 кандидатів наук, доцентів, 4 старших викладачі.

Вступивши на географічний факультет, студент отримає ґрунтовні знання із природничої географії, геоморфології, ґрунтознавства, гідрології та управління водними ресурсами, метеорології та кліматології економічної та соціальної географії, суспільної урбаністики, демографії, регіональної статистики, геологістики, туризму, картографії, дистанційного зондування Землі, геодезії, геоінформаційних систем.

Здобуті знання і досвід відкривають шлях до низки актуальних професій, які:

● допоможуть вповні розкрити всі найкращі фахові компетентності;

● відповідають сучасним викликам і дозволять конкурувати на ринку праці;

● сприятимуть професійному і кар’єрному зростанню.

  Як зрозуміти, яка професія якнайкраще розкриє фаховий та творчий потенціал вступника? Обрати правильно допоможе детальна характеристика спеціальностей, представлених на географічному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки:

  Спеціальність (освітня програма) 014 «Середня освіта. Географія. Економіка»

  Географічна освіта виховує та формує відповідальних, активних громадян сьогодення і майбутнього. За цією спеціальністю відбувається підготовка фахівців, які бажають реалізувати свій освітній, інноваційний потенціал в галузі сучасної географічної науки, педагогіки та методики вищої та середньої освіти. Випускники працюють у науково-дослідних інститутах, проєктно-вишукувальних організаціях, закладах освіти різного типу та форми власності (учитель географії та основ економіки, педагог-організатор, викладач, керівник гуртка), у сферах природничо-наукових досліджень та регіонального розвитку. Отримана освіта за спеціальністю – це ефективна інвестиція, здатна забезпечити комфортне майбутнє.

  Спеціальність 106 «Географія»

  Світові глобалізаційні процеси та сучасне інформаційне суспільство диктують нові виклики. Це зобов’язує дбати про високий рівень соціально-економічного розвитку та постійно працювати над його покращенням. За спеціальністю «Географія» вступник здобуде знання та навики наукового аналізу, прогнозування та управління регіональним розвитком, включаючи оцінку геополітичної ситуації, демографічної ситуації та ринку праці, територіальної організації виробництва та сфери послуг, рівня економічної, соціальної та природо-техногенної безпеки, якості життя населення. Це відкриє широкі можливості працевлаштування у різноманітних структурах державного, регіонального та міського управління, аналітичних центрах, у науково-дослідних та проєктних установах, підприємствах усіх галузей економіки, відділах збуту і постачання, логістики та міжнародних зв’язків. Дозволить працювати фахівцями у сфері міського та просторового планування, аналітиками з питань сталого розвитку міст та територіальних громад. Спеціальність орієнтована на сучасні виклики суспільства і дозволяє бути конкурентним на ринку праці.

  Спеціальність 103 «Науки про Землю (Гідрологія)»

  Фізична географія – базова наука про Землю, її природу, географічну оболонку Землі, природні процеси, закони та закономірності. Спеціальність «Науки про Землю (Гідрологія)» передбачає засвоєння масиву відкриттів та дисциплін, які описують, вивчають, аналізують, встановлюють закони існування планети Земля та всіх природних процесів і явищ. Географи та гідрологи вивчають місцевість, аналізують особливість та значення явищ природи, набувають практичних навичок у галузі використання, збереження і відновлення водних ресурсів. Студенти спеціальності проходять пізнавальні практики в наймальовничіших природних куточках України. Фахівці з географії та гідрології обіймають посади аналітиків з питань раціонального використання водних ресурсів, здійснюють моделювання і прогнозування місцевих водних ресурсів, можливих зон затоплення території і наслідків впливу господарської діяльності на водні об’єкти.

  Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

  Відкриття ринку землі визначило пріоритетність розвитку геодезії, цифрової картографії, геоінформаційних систем та технологій, дистанційного дослідження територій з повітря та космосу, кадастр територій, землеустрою, оцінки вартості землі та нерухомості. Ці та споріднені дисципліни вивчають саме на вказаній спеціальності. Це дозволить майбутньому фахівцю із геодезії та землеустрою швидко й ефективно приймати високотехнологічні інженерні рішення, що під силу лише належним чином підготовленим фахівцям із критичним мисленням, які добре знають свою справу. Випускники спеціальності обіймають посади: фахівця з інформаційних технологій; техніка-геодезиста; молодшого інженера; техніка-землевпорядника; техніка-картографа; техніка-проєктувальника у відділах Держгеокадастру України, структурних підрозділах ДП «Центр ДЗК», територіальних органах земельних ресурсів, у сільських, селищних, міських, обласних радах, землевпорядних та геодезичних підприємствах різних форм власності, у містобудівних проєктних, будівельних та водогосподарських організаціях.

  Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» та спеціальність 242 «Туризм»

  Це одні з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки. Предметом підготовки фахівців є процес управління підприємствами сфери обслуговування, а саме туристичних агенцій та компаній-туроператорів, готельних і ресторанних комплексів, транспортних організацій та зв’язку, підприємств розваг та відпочинку, підприємств лікувально-оздоровчого напряму. Престижність цих професій підтверджена високим відсотком працевлаштування.

  За спеціальністю «Туризм» реалізується програма «Подвійний диплом» спільно із Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длуґоша в м. Ченстохові. Паралельна освіта за кордоном для студентів спеціальності є безкоштовною. Після завершення навчання випускники отримують диплом українського та польського університетів: зі спеціальності «Туризм» – у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та «Туризм та рекреація» – у Природничо-гуманітарному університеті імені Яна Длуґоша в Ченстохові. Окрім того, студенти спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» отримують можливість пройти стажування у Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длуґоша в Ченстохові за напрямом навчання «Туризм і рекреація». Студенти здобувають нові знання та вміння, вдосконалюють вивчення польської мови та переймаються атмосферою європейської освіти.

  Навчальні та виробничі практики відбуваються у різноманітних рекреаційних регіонах України та зарубіжних країн. Згідно з підписаними угодами виробничі практики проходять в Туреччині (багатопрофільний туроператор «Calypso Tour»); Польщі («Health Resort & Medical SPA Panorama», м. Ярославець), Болгарії.

  Навчатись на всіх спеціальностях можна за державним замовленням і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; як на основі повної загальної середньої освіти так і на базі молодшого спеціаліста.

  Тут розкриваються здібності й таланти кожного студента завдяки індивідуальному підходу, паритетності та взаєморозумінню. Географічний факультет – це спільнота індивідуальностей, гурт, де панує дружня атмосфера. Зрештою, це незабутні студентські роки і хороший життєвий досвід. За роки навчання на географічному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки випускник стає сформованою особистістю та ефективним професіоналом.

  Відповідно до наказу МОН України № 148-л від 12.07.2017 р. освітня діяльність у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

  Контакти декана географічного факультету Барського Юрія Миколайовича: +380958833177, +380980126877. Адреса електронної пошти: barsky.yuriy@eenu.edu.ua.


  Хочете дізнаватися про головні події першими?
  Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!

  Увага! Коментарі відсутні! Прокоментуйте першим...

  Ваш коментар

  Ви погоджуєтесь з правилами коментування.
  Реєстрація Вхід
  Забули пароль?
  Реєстрація Вхід
  На ваш E-mail буде відправлено лист з інструкцією
  Реєстрація Вхід
  Зареєструватися