Навчально-науковий інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*
Актуально

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*

30 липня 2020, 10:20
0
0
Сподобалось?
0

Життєві цінності та навички ХХІ століття визначаються постійним прагненням здобувати нові знання. Тож післядипломна освіта в Україні є постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти, а Навчально-науковий інститут неперервної освіти у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки забезпечує фахове надання якісних освітніх послуг за широким спектром навчальних програм.

Освітні послуги тепер Навчально-науковий інститут неперервної освіти, а тоді – факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей розпочав надавати із січня 1981 року. Відтоді структурний підрозділ університету Лесі Українки активно розвивається та зміцнюється, а другу вищу освіту тут здобули десятки тисяч фахівців. Серед них чимало відомих випускників: Олег Борбелюк (директор ТОВ «Гербор Холдинг»), Олександр Дудар (директор Волинської обласної клінічної лікарні), Лариса Духневич (директор Луцької міської клінічної лікарні), Ігор Оксенчук (голова Любомльської РДА), Костянтин Петрочук (заступник голови Луцької міської ради), Роман Романюк (директор Волинського обласного центру зайнятості), Вадим Торчинюк (голова Апеляційного суду Рівненської області), Володимир Хіменко (прокурор Генеральної прокуратури України), Сергій Яручик (голова Боратинської ОТГ Луцького району) та багато інших.

В сучасних умовах найскладніше – почати діяти, а далі все залежить лиш від наполегливості. Олег Дикий (директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти): «Радикально змінити сферу своєї діяльності та отримати  необхідні фундаментальні знання в новій області можна, отримавши другу вищу освіту у Навчально-науковому інститут неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки».

Тут навчаються ті, хто вже здобув вищу освіту; хто працює за спеціальністю, яку здобуває як другу вищу освіту; або ж ті, хто лише прагне змінити сферу своєї діяльності в майбутньому. Осмислюючи життєві цінності знаних випускників, мимохіть проймаєшся мотивацією:

Олег Борбелюк (директор ТОВ «Гербор Холдинг»): «Усе життя мені хочеться робити щось нове і щораз краще, а людський вік недовгий. Хочеться не проїсти життя! Мені завжди таланило на людей та ідеї. Люблю вчитись у мудрих. Кожен з нас може стати професором свого життя, якщо буде добре, професійно виконувати свою роботу».

Роман Романюк (директор Волинського обласного центру зайнятості): «Отримання другої вищої освіти у навчально-науковому інституті неперервної освіти СНУ імені Лесі Українки – це навчання новому, узагальнення своїх знань та можливість поділитися своїм досвідом. І особиста мотивація до цього кроку в кожного була різна. Хтось хотів довести насамперед собі, що готовий вчитись, а хтось на власному прикладі показати іншим, що вчитись ніколи не пізно.

Я дуже вдячний стінам цього університету, викладачам, всім тим, хто допомагав нам здобувати нові знання. Вважаю, що ця праця була спільна, дуже продуктивна і обов’язково буде продовжена в майбутньому».

Сергій Яручик (голова Боратинської ОТГ Луцького району): «Люблю робити добро. Я вже давно зрозумів, що у такий важкий час, коли робиш щось хороше, воно повертається сторицею. Вважаю, що школа й освіта повинні бути пріоритетними напрямками держави, бо від виховання нашої молоді залежить майбутнє».

Здобувачі інституту мотивовані, вони свідомі того, що недостатньо лише отримати знання, їх потрібно активно вдосконалювати та діяти. Прагнення тих, хто не лише прагне, а й активно діє, були якнайкраще враховані у наказі ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолія Цьося в березні 2020 року. Тоді відповідно до рішення вченої ради Університету внаслідок реорганізації й постав Навчально-науковий інститут неперервної освіти, який об’єднав підготовче відділення, відділ аспірантури, докторантури та наукових стажувань, навчально-науковий центр післядипломної освіти, кафедру педагогіки та психології вищої школи. Тож сьогодні Інститут забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за бакалаврським, магістерським рівнями вищої освіти, за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, а ще реалізує підвищення кваліфікації фахівців та підготовку до вступу до закладів вищої освіти та зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, в Інституті забезпечують програму підготовки до вступу у заклади вищої освіти України іноземних громадян та осіб без громадянства на очній (денній, вечірній), заочній, заочній з елементами дистанційної, мережевій формах навчання.

З 2016 року отримання вищої освіти на базі попередньо отриманої вищої освіти на заочній формі навчання реалізується через:

– отримання іншої спеціальності освітнього рівня «магістр» на базі освітнього рівня «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;

– отримання іншої спеціальності освітнього рівня «бакалавр» на базі освітнього рівня «бакалавр», «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Навчання відбувається виключно на умовах фінансування за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У 2020–2021 навчальному році освітній рівень «бакалавр» тут можна здобути за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

– спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»;

– спеціальність 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська))», освітньо-професійна програма «Англійська мова»;

– спеціальність 014 «Середня освіта (Інформатика)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Інформатика)»;

– спеціальність 012 «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта»;

– спеціальність 013 «Початкова освіта», освітньо-професійна програма «Початкова освіта»;

– спеціальність 016 «Спеціальна освіта», освітньо-професійна програма «Корекційна психопедагогіка та логопедія»;

– спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійні програми «Психологія», «Практична психологія»;

– спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична культура)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура)»;

– спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова та література)», освітньо-професійна програма «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»;

– спеціальність 014 «Середня освіта (Мова і література (польська))», освітньо-професійна програма «Середня освіта. Польська мова»;

– спеціальність 081 «Право», освітньо-професійна програма «Право»;

– спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Терміни навчання відповідно до планів підготовки бакалаврів становлять від 1 року 5 місяці до 2 років 5 місяців залежно від спеціальності. Детальна інформація на сторінці ННІНО Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки https://is.gd/cZfg14/.

Освітній рівень «магістр» на базі освітнього ступеня «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» тут можна здобути за всіма акредитованими спеціальностями та освітньо-професійними програмами. Серед них:

– спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»;

– спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична культура)», освітньо-професійна програма «Середня освіта. Фізична культура»;

– спеціальність 014 «Середня освіта (Інформатика)», освітньо-професійна програма «Середня освіта. Інформатика»;

– спеціальність 016 «Спеціальна освіта», освітньо-професійна програма «Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)»;

– спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт»;

– спеціальність 035 «Філологія», освітньо-професійна програма «Мова та література (польська). Переклад»;

– спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійні програми «Психологія», «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)».

– спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Облік і аудит».

– спеціальність 073 «Менеджмент», освітньо-професійні програми «Менеджмент організацій», «Управління фінансово-економічною безпекою».

– спеціальність 081 «Право», освітньо-професійна програма «Право».

– спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

– спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітньо-професійна програма «Фізична терапія».

– спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Державна служба».

Термін навчання відповідно до планів підготовки магістрів триває 1 рік 4 місяці. З повним переліком спеціальностей/освітньо-професійних та вступних випробувань для здобуття другої вищої освіти освітнього ступеня «магістр» можна ознайомитись, переглянувши Положення про порядок прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти за посилання https://is.gd/MA2Q7c. Зарахування вступників на навчання за усіма освітніми ступенями та формами здобуття освіти проводиться, враховуючи комплектність груп та за наявності вільних ліцензованих місць.

Прийом документів та зарахування на навчання здійснюється відповідно до щорічно розробленого Положення про порядок прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Документи можна подавати з 10 серпня за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 13. Телефон технічного секретаря приймальної комісії Наталії Олександрівни Чепелюк: +380958774269.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти, прагнучи сприяти професійному розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників, пропонує навчання за програмами підвищення кваліфікації. Форма навчання: очно-заочна за накопичувальною системою. Накопичення кредитів ЄКТС (навчальних годин) здійснюється на основі реалізації індивідуальної траєкторії навчання. Слухачі курсів підвищення кваліфікації можуть накопичувати освітні кредити (години), обираючи будь-які програми підвищення кваліфікації чи їх складові (модулі тощо), програми особистісного та професійного розвитку, які реалізуються у формі тренінгів, семінарів, консультацій, вебінарів, майстер-класів тощо.

Терміни навчання: 1 день (0,2 кредиту ЄКТС/6 навчальних годин); 1 тиждень (1 кредит ЄКТС/30 навчальних годин); 2 тижні (2,5 кредити ЄКТС/75 навчальних годин); 3 тижні (4 кредити ЄКТС/120 навчальних годин); 1 місяць (5 кредитів ЄКТС/150 навчальних годин); 1 місяць (6 кредитів ЄКТС/180 навчальних годин). Початок навчання – за фактом формування груп слухачів. Якщо виникає потреба, слухачі курсів підвищення кваліфікації забезпечуються гуртожитком університету (орієнтовна вартість від 50 грн за добу).

Відкритість і доступність інформації про кожну програму підвищення кваліфікації університет здійснює, оприлюднюючи її на своєму веб-сайті. За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

Ще одним напрямом діяльності Інституту є проведення сертифікатних курсів: «Навчання спеціалістів з питань організації та здійснення публічних закупівель», «Підвищення професійної компетентності спеціалістів із організації та здійснення публічних закупівель», «Навчання фахівців із питань фізичної, реабілітаційної медицини та ерготерапії», «Організація інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти».

Високий рівень підготовки спеціалістів у Навчально-науковому інституті неперервної освіти забезпечують викладачі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, запрошені спеціалісти з інших ЗВО, провідні фахівці-практики. Якісний показник викладацького складу такий: доктори наук, професори – 18%, кандидати наук, доценти – 71 %, старші викладачі, включаючи запрошених фахівців та спеціалістів з різних галузей господарства – 9%, заслужені працівники – 2%.

Дарія Гошовська (кандидат психологічних наук, доцент, викладач інституту): «В Інституті неперервної освіти Університету Лесі Українки створені комфортні умови для повноцінного навчання та емпіричних досліджень.

Обираючи наш інститут, ви не просто обираєте професію, ви обираєте власний стиль життя».

Людмила Тимощук (заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської обладміністрації): «Життя ставить нові вимоги до професійної діяльності, що потребує отримання іншої кваліфікації. Так, для управління медичним закладом необхідно мати знання менеджера, управлінця. Таку кваліфікацію можна отримати у навчально-науковому інституті неперервної освіти СНУ імені Лесі Українки. Великим плюсом цього університету є висококваліфікований педагогічний колектив. При викладанні матеріалу викладачі враховують контингент студентів, специфіку їх професійної діяльності. Це неповторне відчуття знову відчути себе у студентському середовищі. Велике дякую за відповідальність та увагу до кожного студента, за створення комфортної атмосфери для навчання».

Навчально-науковий центр післядипломної освіти має відповідну матеріально-технічну базу: розміщений в окремому навчальному корпусі, має три лекційні та сім навчальних аудиторій для проведення семінарських та лабораторних занять, комп’ютерний клас загальною площею 1260 м кв.

Згідно з наказом МОН України № 148-л від 12.07.2017 р., освітня діяльність у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Якщо виникатимуть питання, телефонуйте директору Навчально-наукового інституту неперервної освіти Олегу Юрійовичу Дикому: тел. +380990000804. Чи пишіть на електронну адресу: Dykyi.Oleh@eenu.edu.ua (м. Луцьк, пр. Волі, 13, каб. 208).


Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!

Увага! Коментарі відсутні! Прокоментуйте першим...

Ваш коментар

Ви погоджуєтесь з правилами коментування.
Реєстрація Вхід
Забули пароль?
Реєстрація Вхід
На ваш E-mail буде відправлено лист з інструкцією
Реєстрація Вхід
Зареєструватися